Kvalitetspolicy

kvalite-1000x300

Vår vision är att få 100 % nöjda kunder!

Denna vision försöker vi uppnå genom att:
  • Uppfylla och överträffa våra kunders förväntan samt tillfredsställa anställdas och myndigheters krav och förväntningar vid varje enskilt tillfälle.
  •  Arbeta med 5 S för att säkerställa en ständig förbättring av vår kvalitet.
  • Kvalitetspolicyn skall förankras i organisationen och granskas med hänsyn till fortsatt lämplighet.